Onder ‘jubilerende koren’ verstaan wij elk koor dat een vijfjarig jubileum viert. Elke vijf jaar nodigen wij ieder koor uit op onze koordag om een waardebon in ontvangst te nemen en om hen te feliciteren met hun jubileum. Met die waardebon kunnen jubilerende koren muzikale aankopen zoals partituren, pupiters, een piano, enz. (deels) bekostigen. Het bedrag dat elk koor krijgt, is gebaseerd op een staffelsysteem.

De koordag vindt elk jaar plaats in Antwerpen op de eerste zaterdag van oktober. Iedereen is welkom.

Dit jaar vieren deze koren een vijfjarig jubileum:

5 jaar:

– Sanseveria Plus

– Arioso

10 jaar:

– Vocaal Ensemble AMICI

– Rejoice Youth Choir

– Kojoko

– Adocanto

– Cantus Amici

– Heggekoor

– Chor-Rus

15 jaar:

– Euryanthe

– De Dijlezangers

– Voces Capituli

– Jomiko

20 jaar:

– Melpomene

– Olenzea

25 jaar:

– Sint-Maarten

– Salvocalee

– Scala Vocale

– Pizzicanto

30 jaar:

– Die Ghesellen

– Frappant

– Leonarduskoor

– KoorLink

– Kinderkoor De Lambertijntjes (Beerse)

– Het Liers Seniorenkoor ’t EN ZAL

– De Notenkrakers

35 jaar:

– Sine Nomine

– Teresiakoor

– Tosàngana

– Sint-Catharinakoor

– Lindegalm

45 jaar:

– Zingende Kempen

– Cantemus

– Pauluskoor

50 jaar:

– Gemengd Koor Vreugde

– Zing met ons

– Davidskoor

– Uyt Jonsten Versaemt

– Sint-Caeciliakoor

– Jeugdkoor Carmina

– Gemengd koor Con Amore

– Cantemus Novum

– Jongerenkoor AkKOORd

– Jeugdkoor Waelrant

65 jaar:

– Ortolaan

70j jaar:

– Sint-Ceciliakoor Ranst

– Koninklijk  H. Kruis Begijnhofkoor

85 jaar:

– Aard Nouveau

105 jaar:

– Mannenkoor ZWK Sint-Norbertus

 

 

Jubileert jouw koor dit jaar en ontving je nog geen uitnodiging voor de koordag? Aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar inschrijvingen@koorenstemantwerpen.be met vermelding van uw koornaam en de datum van oprichting.