Voor dirigenten en koorbesturen

Koor&Stem Antwerpen organiseert met regelmaat korte cursussen voor koordirigenten. We besteden er aandacht aan slagtechniek, stemvorming en inzicht in de partituur. Voor koorbesturen richten we ook infosessies in over de juridische en wettelijke kaders waarbinnen zij als koor fungeren: over Sabam/Semu, verschillen tussen een vzw en feitelijke vereniging, de nieuwe wetgeving rond privacy, e.d. Daarnaast maken we jullie graag wegwijs in het optimaal voeren van interne en externe communicatie.

We ondersteunen koorzangers

Ook voor koorzangers richten we regelmatig cursussen in waarbij we dieper ingaan op het gebruik van de stem en op het correct interpreteren van een partituur. Een korte inleiding notenleer wordt regelmatig ingericht.

Kinder- en jeugdkoren

Onze kinder- en jeugdkoren verdienen alle aandacht. We moedigen projecten en initiatieven voor de jeugd aan en ondersteunen ze ook financieel. In de voorbije jaren zetten we projecten op zoals schoolzangdagen, Koningin Kato, ontmoetingsmomenten voor schoolkoordirigenten, enz. We focussen op de duurzaamheid ervan door in te zetten op de begeleiding van leerkrachten op langere termijn.

Repertoirestimulansen

Elk jaar organiseren we verschillende wokshops om nieuw repertoire te leren kennen. Een greep uit ons programma: een repertoiredag met miscomposities, kerstliederen, e.a. Een ontmoetingsmoment met schoolkoordirigenten en schoolzangdagen. Of een korenontmoeting voor seniorenkoren.

Koren ontmoeten elkaar!

Koor&Stem Antwerpen staat dicht bij de plaatselijke koren en organiseert jaarlijks een koordag waar koorbesturen elkaar ontmoeten en zich informeren over interessante zaken die de Antwerpse koren aanbelangen. Tijdens deze koordag zetten we ook graag de jubilerende koren in de kijker en vieren we de Vrijwilliger van het Jaar. Dergelijke ontmoetingen zijn een stimulans tot samenwerking, uitwisseling van ervaringen, inspiratie en programmatie van activiteiten.

Financiële ondersteuning

Voor grotere projecten en/of samenwerking met andere koren kunnen koren uit de provincie Antwerpen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Het project moet tijdig worden ingediend, d.w.z. voor 1 december wanneer het project plaatsvindt in het voorjaar, en 1 juni wanneer het project plaatsvindt in het najaar. De voorwaarden worden op aanvraag toegestuurd. Voorbeelden van projecten waarvoor ondersteuning kan worden gegeven zijn: een musical en samenwerkingen met andere koren, de gemeente of andere culturele organisaties. Koren die een vijfjarig jubileum vieren zijn daarnaast ook welkom op de koordag om een waardebon in ontvangst te nemen.

 

Heeft u een vraag? Mail dan naar inschrijvingen@koorenstemantwerpen.be