Koor&Stem Antwerpen wil bijdragen aan het creëren van nieuwe composities voor koren in de provincie. Hoe kom je in contact met een componist, hoe bespreek je de compositie-opdracht, hoe geraak je tot uitvoering ervan? Dat is materie die de meeste topkoren beheersen, hoewel andere koren hier vaak geen enkele ervaring mee hebben. Elk koor kan echter de wens uitdrukken om een nieuw werk te laten componeren, topkoor of niet.

Daar willen we graag bij helpen. Het laten maken van een nieuw koorwerk voor de koorgroep of voor een speciaal evenement is een unieke ervaring en geeft zowel zangers als luisteraars een uniek gevoel: wij waren erbij, bij de eerste keer.  En dit geldt voor àlle koren, ervaren of niet.

Tegelijk bekijken we dit ook vanuit het standpunt van de componist: onze Vlaamse componisten hebben op dit moment geen enkel referentiekader voor een correcte vergoeding van hun creativiteit. Het vergoeden van zo’n composities is maar al te vaak een vriendendienst. Koor&Stem Antwerpen wil hierin ondersteuning bieden door uitleg te verschaffen i.v.m. een correcte vergoeding, een correct contractueel kader en door subsidies toe te wijzen aan dossiers die deze principes correct toepassen.

 

Een aanvraag indienen? Dat doe je door dit document in te vullen en in te sturen. Succes!