Dirigentenopleiding

Ook dit jaar organiseert Koor & Stem Antwerpen in samenwerking met Koor & Stem Vlaams-Brabant een dirigentenopleiding. Dieter Staelens en Annick Desair zullen gedurende vier sessies de cursisten de kunst van het dirigeren aanleren.

De eerste twee sessies zullen doorgaan in Oud-Heverlee in de gebouwen van de broeders Don Bosco (Don Boscolaan 15) op zaterdag 4 maart en zaterdag 11 maart, telkens van 13:30u tot 17u. Sessie 3 en 4 zullen in Ekeren plaatsvinden mét oefenkoor, en dit op zaterdag 14 oktober en zaterdag 28 oktober.

Prijs voor de vier sessies: €95.

 

Inschrijven kan door dit contactformulier in te vullen of door te mailen naar inschrijvingen@koorenstemantwerpen.be. U ontvangt hierna alle praktische informatie via mail.

Musical ‘Nello droomt’

De novelle ‘Een hond uit Vlaanderen’ wordt opnieuw verteld om het bekend te houden onder de bevolking. Om dit te bereiken nodigt Nello’s Team voor de zesde keer alle achtjarige leerlingen uit Hoboken uit om mee te zingen in de kindermusical ‘Nello droomt’.

Hier vindt u meer informatie: Nello droomt

 

Oratorium ‘Mens en Schepping’ in memoriam Pastor Pol

Uitvoerders: Danny Van Hoof, Hans Vereyken, La Passione, Korokan, Inge Hellemans.
Creatie van het oratorium ‘Mens en Schepping’ van Toon Daems voor soli, koor en orkest. Het concert wordt opgedragen aan Pol Vinken, voormalig pastor van de Heilig Hartparochie Schoten Deuzeld die in 2016 overleed.
(Met medewerking van de gemeente Schoten, alle parochieverenigingen van Heilig Hart parochie, 11 juli Komittee, CD&V Schoten, schepen Paul Valkeniers en Bode van Schoten)
Het oratorium bevat 14 delen. Gedachten over de Schepping, begin en einde inspireerden de componist tot het schrijven van dit werk. Enkele tekstfragmenten:
‘”Er is geen begin want er is niets
Geen hemel, geen hel
Niets dat ademt en leeft

Er is geen eind want er is geen begin
Geen nacht en geen dag
Geen dood, geboorte”

“Scheppingswonder, mens en dier
Licht van sterren, ver van hier
Alles wat onzichtbaar leeft
Al wat groeit, lichaam en geest

Scheppingswonder, warm en zacht
Kleuren zingen dag en nacht
Over vrede wereldwijd
En geloven zonder strijd ”

“Waar kom jij vandaan en wie gaf jou een naam?
Hoe kan ik geloven dat jij echt bestaat?
En heb jij man en vrouw naar je evenbeeld gemaakt?
En is het eeuwig leven een aards paradijs?

Wie zijt Gij Vader?
Wie zijt Gij Zoon?
Wie zijt Gij Heilige Geest?”

“Vraag niet waarom
Vraag niet wanneer
En vraag niet hoe de Schepping werd voorbereid
En waarom er geen leven kan zijn zonder dood

Aanvaard de grens van tijd en ruimte
Dat wat ons scheidt van de eeuwigheid
Daar waar geboorte zijn oorsprong vindt

Zoek niet maar leef”

“Kijk omhoog, ik hou je vast
Wees niet bang, ik laat je los
Ga in het Licht van zilverwit
Zo ver weg maar dicht bij mij…”

“Voor ons ligt een weg van honderd zorgen, voor ons ligt een weg van goed en kwaad
Voor ons ligt een weg van licht en donker voor ons ligt een weg van woord en daad
Voor ons ligt een weg van vuur en water voor ons ligt een weg van ja en nee
Voor ons ligt een weg van zwijgen praten voor ons ligt een weg van zand en steen

Een weg van duizend vragen waarop niet één een antwoord weet,
een weg van hoog een weg van laag, van smal of hemelsbreed
Een weg van mensenjaren van voor- en tegenslagen,
van vallen en weer opstaan, van komen en weer gaan”

“Bergen juichen wolken hoog
Sterren dansen Licht
Mensen varen heen en weer
De hemel staat nooit stil”

Toon Daems

VZW of Feitelijke Vereniging? Workshop door Davy Delaeter (Wijnegem)

Tijdens deze sessie maak je kennis met het vzw-statuut. Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw?

Wat kan je doen kiezen om de stap te zetten vzw te worden of net feitelijke vereniging te blijven?

Welke zijn de belangrijkste bepalingen in de vzw-wet en wat betekent dit onder meer inzake vrijwilligers, besluitvorming, boekhouding en het sluiten van contracten voor zowel feitelijke vereniging als vzw?  Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten inzake boekhouding en belastingen? Hoe kan een vzw ontbonden worden en in welke gevallen kan er sprake zijn van een gerechtelijke ontbinding?

Inschrijven enkel mogelijk via deze link: http://www.e-ticket.store/tc-events/vzw-of-feitelijke-vereniging

VZW of Feitelijke Vereniging? Workshop door Davy Delaeter (Turnhout)

Tijdens deze sessie maak je kennis met het vzw-statuut. Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw?

Wat kan je doen kiezen om de stap te zetten vzw te worden of net feitelijke vereniging te blijven?

Welke zijn de belangrijkste bepalingen in de vzw-wet en wat betekent dit onder meer inzake vrijwilligers, besluitvorming, boekhouding en het sluiten van contracten voor zowel feitelijke vereniging als vzw?  Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten inzake boekhouding en belastingen? Hoe kan een vzw ontbonden worden en in welke gevallen kan er sprake zijn van een gerechtelijke ontbinding?

 

Inschrijven enkel mogelijk via deze link: http://www.e-ticket.store/tc-events/vzw-of-feitelijke-vereniging-2

Algemene Vergadering

Jaarlijkse Algemene Vergadering Koor & Stem Antwerpen.

Tijdens deze dag zal er vergaderd worden, komen er enkele interessante gastsprekers vertellen over hun bijdrage aan het (Antwerpse) koorleven en zult u kunnen netwerken met andere aanwezigen bij een hapje en een drankje.

Uitnodiging: Uitnodiging Algemene vergadering

Programma: Programma

Inschrijven kan enkel door dit contactformulier in te vullen:

 

Cursus stemvorming met Kristien Vercammen (VOLZET)

De eenvoud van zingen:

…inademen, spreken, uitademen…

 

Tijdens deze cursus zetten we het natuurlijke proces van het lichaam centraal. Door zingen te benaderen vanuit de natuur, krijgt het een eenvoud mee die de zangvreugde verhoogt. Geen nadenken vanuit ingewikkelde motorische handelingen maar het voelen van een aantal duidelijke lichaamsschema’s. Door het bewust worden, door het voelen en door in te zoemen en tijd te nemen, kunnen we groeien naar automatismen die het zingen leuk maken. Dan komt er ruimte om écht van de muziek zelf te genieten. En dat willen we toch allemaal?

Ik hanteer de 3 pijlers van de Italiaanse zangtechniek als vertrekpunt.

In dit hele proces heeft elke zanger nood aan fysieke stabiliteit in het lichaam en in de adem. Ook dit thema wordt een rode draad: je verticale middenlijn ontdekken en daarin stabiel aanwezig blijven: of je nu laag of hoog zingt, luid of zacht… Je kan steeds terug naar een stabiel contact met je basis.

Een hele uitdaging, een boeiende zoektocht en 100% kans op slagen en plezier!

 

 Zingen is gul uitademen – zaterdag 25 maart 2017 – 13.30 u – 17.30 u

Van zodra de tekst goed geïnstalleerd is, gaat de adem stromen. En daar kunnen we veel over vertellen. Waar richten we de ademstroom naartoe? Is het zo dat gul uitademen bepaalde spieren activeert? Wordt de klank daar ruimer door en blijft ook ons lichaam langer actief? In alle geval is het zeer aangenaam om te ervaren dat uitademen tijdens het zingen, deugd doet aan de koorklank en aan het lichaam. De dirigent die dit ook maar even zelf ervaart, kan dat wakker maken bij de koorzangers.

Tijdens deze namiddag zal je dit zeker voelen!

Van harte welkom!

Kristien Vercammen

Inschrijven kan enkel door dit inschrijvingsformulier in te vullen: Inschrijvingsformulier Stemvorming

Cursus stemvorming met Kristien Vercammen (VOLZET)

De eenvoud van zingen:

…inademen, spreken, uitademen…

 

Tijdens deze cursus zetten we het natuurlijke proces van het lichaam centraal. Door zingen te benaderen vanuit de natuur, krijgt het een eenvoud mee die de zangvreugde verhoogt. Geen nadenken vanuit ingewikkelde motorische handelingen maar het voelen van een aantal duidelijke lichaamsschema’s. Door het bewust worden, door het voelen en door in te zoemen en tijd te nemen, kunnen we groeien naar automatismen die het zingen leuk maken. Dan komt er ruimte om écht van de muziek zelf te genieten. En dat willen we toch allemaal?

Ik hanteer de 3 pijlers van de Italiaanse zangtechniek als vertrekpunt.

In dit hele proces heeft elke zanger nood aan fysieke stabiliteit in het lichaam en in de adem. Ook dit thema wordt een rode draad: je verticale middenlijn ontdekken en daarin stabiel aanwezig blijven: of je nu laag of hoog zingt, luid of zacht… Je kan steeds terug naar een stabiel contact met je basis.

Een hele uitdaging, een boeiende zoektocht en 100% kans op slagen en plezier!

 

Zingen is kordaat spreken – zaterdag 11 maart 2017 – 13.30 u – 17.30 u

Tijdens deze namiddag bekijken we het belang van de ’tekst’ : het gesproken woord als activator van

het uitademen. Dit gesproken woord omhelst soorten medeklinkers enerzijds. Dit gesproken woord bevat verschillende klinkers met hun specifieke eigenschappen anderzijds. De stevigheid waarmee we authentiek spreken, zal mee bepalen of we helder zingen; zal mee bepalen of de adem ruim gaat stromen; zal mee bepalen of onze klank draagt in de ruimte.

Al deze facetten van tekst, onderzoeken we tijdens deze namiddag aan de hand van concrete voorbeelden en vooral aan de hand van ‘zelf doen’.

Van harte welkom!

Kristien Vercammen

Inschrijven kan enkel door dit inschrijvingsformulier in te vullen: Inschrijvingsformulier Stemvorming

1567899