Koor&Stem wil aangesloten koren projectmatig ondersteunen door middel van impulssubsidies. Je kan hiervoor bij een provinciale afdeling van Koor&Stem een projectsubsidie aanvragen. In alle provincies worden hiervoor een gemeenschappelijk reglement en dezelfde beoordelingscriteria gebruikt. Je kan financiële ondersteuning aanvragen als je project binnen één of meerdere van onderstaande thema’s past.

Samenwerking en ontmoeting tussen koren

Alleen is maar alleen. We ondersteunen meerkorenprojecten die samenwerking en ontmoeting tussen koren en zanggroepen onderling bevorderen.

Met andere kunstdisciplines

Ook samenwerken met andere kunstdisciplines vinden we van belang: met orkest, instrumentaal ensemble, band, dansgroep, … We hebben oog voor initiatieven die een voorbeeldfunctie opnemen of artistiek innovatief of uitzonderlijk zijn.

Koormuziek uit Vlaanderen

Stimuleert jouw initiatief koormuziek uit Vlaanderen?  Geef je een compositieopdracht aan een componist uit Vlaanderen? Of is een Vlaams componist op andere wijze betrokken? Vertel het ons, dat verdient misschien onze steun.

Participatie en sociaal engagement

Allemaal willen we (koor)zingen bij een zo groot en verscheiden mogelijk publiek bekend maken. Toch? Daarom ondersteunen we ook koorprojecten die zingen, in alle vormen, gemakkelijk toegankelijk maken voor specifieke doelgroepen.

Met specifieke doelgroepen bedoelen we initiatieven gericht op het zingen met kinderen en jongeren of koorprojecten met kansengroepen, zoals gedefinieerd door de Vlaamse overheid: personen in armoede, laaggeschoolden, personen met een beperking, gedetineerden, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond en gezinnen met (jonge) kinderen. Valt ook onder dit participatieluik: samenwerkingen met het leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs of hoger kunstonderwijs!

 

De veelgestelde vragen raadplegen en (uiteindelijk) je dossier indienen kan enkel via deze website. Daar vind je ook het invuldocument.