Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Koor&Stem Antwerpen vzw in het kader van ledenbeheer en de organisatie van activiteiten. Op die manier kunnen wij optimaal de Antwerpse koren ondersteunen en informeren.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op inschrijvingen@koorenstemantwerpen.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze eventueel laten verbeteren of wissen.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u via: Privacyverklaring Koor&Stem Antwerpen.