Input

In dit filmpje wordt op twee manieren getoond hoe je noten aan je partituur kan toevoegen. Met de toolbar en met je toetsenbord. Via de toolbar: klik op de noot-input, selecteer vervolgens een noot- of rustwaarde en klik op je partituur om deze te plaatsen. Via jouw toetsenbord: druk op ‘n’, druk vervolgens op een cijfer om de noot- of rustwaarde te kiezen en gebruik de letters ‘a’ tot ‘g’ om noten in de voeren op jouw partituur. Je pijltjestoetsen kan je gebruiken om door je partituur te bewegen of noten te verhogen of verlagen.

In dit filmpje wordt op twee manieren getoond hoe je noten aan je partituur kan toevoegen. Je hebt ondertussen de software gedownload en de partituur aangemaakt. Het is dus tijd om hier noten aan toe te voegen. Er zijn twee basic manieren waarop je noten kan toevoegen: via de muis of via je toetsenbord: 

De makkelijkste methode is om met je muis op de notenbalk te staan en noten aan te duiden. Voor je hiermee aan de slag gaat, is het nuttig om in te zoomen. Klik op de noot input-knop, kies een nootwaarde en klik vervolgens op je partituur. Om een rust in te voegen, kies je een nootwaarde en klik je vervolgens op de ‘rust-knop’.

Dit kan een erg trage methode zijn. Daarom worden hiervoor vaak shortcuts gebruikt. In plaats van de noot input-knop als eerste aan te klikken, druk je op de ‘n’ op je toetsenbord. Vervolgens kan je op je toetsenbord een cijfer indrukken, deze staan namelijk gelijk aan de nootwaardes. Het cijfer 5 komt overeen met een kwartnoot, het cijfer 4 komt overeen met een achtste noot, enzovooort. Wanneer je op 5 klikt, zal je daarna kwartnoten kunnen toevoegen aan je partituur. Om de noten sneller in te geven, gebruik je op je toetsenbord de letterbenamingen voor noten. Klik je op ‘c’, dan zal er een do verschijnen op de notenbalk. Klik je daarna op ‘e’, dan zal er een mi verschijnen. Je kan hetzelfde doen voor rusten: druk op ‘n’, druk op ‘5’ en vervolgens op ‘0’. Er zal nu een kwart rust verschijnen. Wees niet ongerust: met een beetje oefening zal je deze shortcuts snel onder de knie hebben.

Wil je de toonhoogtes later aanpassen met ‘mollen’ en ‘kruisen’, dan klik je op de noot en selecteer je de mol of kruis. Dit kan ook sneller via je pijltjestoetsen. Je kan de noot- en rustwaardes ook later aanpassen, door een noot aan te klikken en vervolgens op het cijfer op je toetsenbord of op de knop in de toolbar te drukken met de waarde die je wel wilt. Wil je één maat leegmaken, klik je op die maat en druk je op delete. Om ineens meerdere maten leeg te maken, selecteer je de maten met de shift-knop ingedrukt en druk je daarna op ‘delete’ op je toetsenbord.

Ten slotte zal je ook merken dat er extra knoppen op de toolbar te vinden zijn: je kan je noten de helft (of de helft en een kwart) langer maken door op het puntje (of de twee puntjes) te klikken. Daarnaast is er ook een knop om twee noten aan elkaar te binden. Dit doe je door op de eerste noot te staan en vervolgens op overbinding-knop te drukken. De meest rechtse knop in het rijtje, dient om de notenstokjes om te draaien.

Shortcuts:

  • Noteninvoer: ‘n’
  • Noot- of rustwaarde: cijfers van 1 tot 9
  • Rust: 0
  • Noten: ‘a’ tot ‘g’
  • Navigeren door de partituur: pijltjestoetsen ← of →  
  • Noten verhogen of verlagen: pijltjes toetsen ↑ of ↓
  • Maten selecteren: shift + selecteren met de muis
  • Maat verwijderen: delete