Tekst, lyrics en akkoorden

In dit filmpje wordt getoond hoe je tekst, lyrics en akkoorden kan toevoegen aan je partituur. Qua tekst zijn er meerdere opties onder ‘voeg toe’ of in het linkerpalet, waaronder: notenbalktekst, epxressietekst, akkoordsymbolen, vingerzettingen, tempo- markeringen, enzovoort. Om lyrics of liedtekst, en akkoordsymbolen toe te voegen, klik je op op een noot en klik je vervolgens onder ‘voeg toe’ of vanuit het linkerpalet op je actie naar keuze. Dit kan ook via shortcuts.

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je tekst, lyrics en akkoorden kan toevoegen aan je partituur. Zoals in Stap 2: het aanmaken van een partituur werd uitgelegd, kan je de hoofding van je partituur invullen. Je kreeg de kans om een titel en een ondertitel voor je partituur te kiezen. Daarnaast kon je ook de componist, de tekstschrijver en de copyright invullen. Deze kon je later nog aanpassen onder ‘voeg toe’ en ‘tekst’.

Wanneer je opnieuw naar ‘voeg toe’ en ‘tekst’ gaat, zal je zien dat er veel extra opties zijn: je kan notenbalktekst toevoegen, expressietekst (zoals legato, andante of accelerando), akkoordsymbolen, vingerzettingen, tempomarkeringen, enzovoort. Deze zaken kan je ook toevoegen bij het linker palet onder ‘tekst’. 

Om lyrics of liedtekst toe te voegen, klik je op een noot en klik je onder ‘voeg toe’ en ‘tekst’ op ‘liedtekst’. Dit kan je ook sneller doen via de shortcut ⌘/ctrl + L. Vervolgens kan je woorden beginnen typen. Door op ‘spatie’ te drukken, zal MuseScore je naar het volgende woord brengen. Woorden die langer zijn dan 1 lettergreep, kan je over noten splitsen door het minteken ‘-’ te gebruiken. Indien je één lettergreep over een gebonden noot wil laten gaan, druk je op underscore ‘_’. 

Om akkoordsymbolen toe te voegen, klik je op de noot en klik je onder ‘voeg toe’ en ‘tekst’ op ‘akkoordsymbool’. Dit kan je ook sneller doen via de shortcut ⌘/ctrl + K. Vervolgens kan je akkoorden beginnen typen. Om een mol toe te voegen, type je een ‘b’ achter het akkoord. Om een kruis toe te voegen, type je een ‘#’ achter het akkoord. MuseScore past de lay-out vanzelf aan. Door op ‘spatie’ te drukken, zal MuseScore je naar de volgende noot brengen. Maar, het is natuurlijk niet altijd nodig om op elke noot een akkoord te zetten. Druk daarom nogmaals op ‘spatie’ tot je bij de volgende plaats bent.

In het linkerpalet vind je onder ‘tempo’ ook de optie om tempomarkeringen te doen. Dit kan ook via de shortcut alt + shift+ T. 

Ten slotte kan je vanuit het linker palet nog enkele zaken toevoegen zoals ‘swing’, ‘arco’, ‘dempen’ en dergelijke. Deze kan je dus gebruiken, indien het voor jouw partituur van toepassing is.

Shortcuts:

  • Lyrics/liedtekst invoegen: ⌘/ctrl + L
  • Akkoordsymbolen invoegen: ⌘/ctrl + K
  • Mol: b
  • Kruis: #
  • Tempomarkering: alt + shift + T