Wat is wervend communiceren?

In deze stap bekijken we de drie onderdelen van wervende communicatie (met betrekking tot koorwerking): werking voor missie, communicatie over werking en werving voor werking.

Werking voor missie

Wanneer we spreken over werking voor missie doelen we op de interne communicatie tussen (een beperkt aantal) leden. Deze vindt plaats tijdens het vastleggen van welke richting de koorgroep wil uitgaan. Wil je een ‘jong en dynamisch koor’ zijn? Een ‘klassiek renaissance koor’? Wil je graag meer diversiteit aantrekken? Welke richting je als koorgroep ook wil uitgaan, hier moet altijd eerst intern over gecommuniceerd worden. Het is namelijk belangrijk dat de vooropgestelde missie duidelijk is voor de groep, alvorens het naar de buitenwereld gecommuniceerd wordt. Anders het koor het risico om inconsistente boodschappen uit te zenden.

Communicatie over werking

Wanneer we spreken over communicatie over werking doelen we op de interne en externe communicatie over de missie naar de (potentiële) leden toe. Er wordt wel eens gezegd dat een ontvanger de boodschap scant, tot hij of zij iets relevants merkt. Dan pas leest/luistert de persoon grondig verder. Wees daarom kort en bondig, zo kan de ontvangende partij meteen een herkenningspunt vinden. Een ‘diversiteits-koor’ zal dus proberen om mensen aan te spreken die zich kunnen vinden in deze missie. Besluit: Let er op dat de boodschap overeenstemt met de eerder geformuleerde missie.

Werving voor werking

Een koor moet niet alleen leden aantrekken en behouden. Je moet ook proberen om eventuele vrijwilligers en publiek aan te trekken. En het liefst personen die zich kunnen vinden in jouw werking. Schrijf dus steeds advertenties die consistent zijn met de vooropgestelde missie.

Indien er zich een mismatch tussen deze drie schakels voordoet, ontstaat er een vorm van ruis op het kanaal (zoals beschreven in stap 1). Uiteindelijk verliest een koor op deze manier potentiële leden, vrijwilligers en publiek. Om deze valkuil te vermijden, spoor je de mismatches best tijdig op.