Waarom communiceren?

In deze laatste stap nemen we de belangrijkste vraag onder de loep: waarom communiceren we? Wat willen we eigenlijk bereiken? Is communiceren naar de (mede-)koorleden of het publiek wel nuttig? 

In de inleiding van dit luik Communicatie… Wat is dat?! wezen we op de vele informatie die voortdurend op ons afkomt. Net daarom is het zinvol om zowel intern als extern zaken door te communiceren. Een koorgroep dat goed op de hoogte is van de missie, zal deze ook steeds uitdragen. Een koorgroep dat zichzelf sterk in de kijker zet, zal een bepaalde identiteit en naambekendheid creëren. 

Communicatie, en bijgevolg transparantie, kan dus vele positieve gevolgen hebben. Maar om dit te verwezenlijken, moet je eerst een duidelijk plan opstellen. Het volgende luik Zelf aan de slag! bestaat uit zes stappen en is uitgeschreven voor zowel interne als externe communicatie. Deze zullen je ondersteuning bieden bij het uitwerken van een volledig stappenplan.