Zelf aan de slag

Handvatten om een wervende boodschap op te stellen

Dit tweede luik bevat handvatten om een wervende boodschap op te stellen en is opgesplitst in twee onderdelen: interne communicatie en externe communicatie. “Interne communicatie” bevat zes stappen die je kan inzetten om te communiceren naar jouw (mede-)koorleden. “Externe communicatie” bevat zes stappen die je kan gebruiken om enerzijds nieuwe leden aan te trekken en anderzijds te communiceren naar jouw publiek. Hoewel een wereld van verschil, kan je veel overeenkomsten terugvinden tussen interne en externe communicatie. Daarnaast hangt de relevantie van de onderdelen ook samen met de doelen die jij vooropstelt. Welke van deze twee onderdelen je wil lezen, kan je dus best zelf bepalen!

Interne communicatie
Dit onderdeel omvat een praktische benadering van interne wervende communicatie en is opgedeeld in zes stappen. Elk van deze stappen zullen je door verschillende invalshoeken en vraagstellingen loodsen, die je zullen helpen om zelf een systeem voor interne communicatie op te bouwen. We focussen hier op het communiceren naar jouw (mede-) koorleden toe.
Externe communicatie
Dit onderdeel omvat een praktische benadering van externe wervende communicatie en is opgedeeld in zes stappen. Elk van deze stappen zullen je door verschillende invalshoeken en vraagstellingen loodsen, die je zullen helpen om zelf een systeem voor externe communicatie op te bouwen. Zowel om nieuwe leden te werven, als publiek aan te trekken.