Jeanine Lambrechts
Jeanine Lambrechts
Bestuurslid - artistiek adviseur

Contacts

  Jeanine Lambrechts

  Werd geboren te Antwerpen en studeerde in haar geboortestad aan het Koninklijk Vlaams Muziekconcervatorium. Behaalde daar het hoger diploma zang bij Lucie Frateur en volgde verder mastercursussen bij verscheidene zangpedagogen.

  Tot in 1991 verleende Jeanine Lambrechts haar medewerking aan het Antwerps Bachkoor o.l.v. Michael SCHECK, als soliste en als stempedagoge.

  Talrijke concerten voerden haar naar Polen, Duitsland, Nederland, Engeland, Oostenrijk, Frankrijk, U.S.A. en Japan. Zij trad tevens op in verschillende festivals o.a.: Parijs, Besançon, Montpellier, Vlaanderen en Wallonie. 

  Momenteel zingt zij regelmatig in producties van “Capella Brugensis o.l.v. P. Peire.

  Haar repertorium omvat naast vele oratoria’s van J.S.Bach en G.Fr.Händel eveneens andere werken van de vroeg en laatbarok.

  Bach, Händel, Mozart en Haydn zijn haar geliefkoosde componisten zowel in geestelijke werken als in opera’s. Haar repertorium liederen gaat van Mozart, Schubert, H. Wolff tot Hindemith en Fr. Martin.

  Bij haar optreden vallen telkens weer de zuivere en soepele stemvoering op en de innerlijke beleving bij de interpretatie van de werken.

  Zij is ook verbonden met Koor&Stem waar zij zeer gewaardeerde bijstand verleent aan koren en dirigenten inzake stemvorming.

  Tot Oktober 2007 was zij  docente zang, didactiek en stemvorming voor koordirigenten aan het Lemmensinstituut.

  Zij was ook gastdocente in de lerarenopleiding aan het K. V. Muziekconcervatorium te Antwerpen.

  Naast vast jurylid van het Provinciaal koortornooi in de provincie Antwerpen is zij sinds 2001  dirigente van het ST Ceciliakoor te Hobokenen sinds 2013 van Continuo te Schoten

  In september 2010 verscheen van Jeanine Lambrechts een handboek over stemvorming “ Een doe-boek” voor dirigenten en koozangers.”

  Dit is te verkrijgen bij Koor&Stem, Zirkstraat Antwerpen